ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Szczecin