Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla za 2012 rok.

Rada Osiedla Zdroje zaprasza mieszkańców na zebranie sprawozdawcze ze swojej działalności za rok 2012. Spotkanie odbędzie się 23 maja 2013 roku o godzinie 18.00 w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Młodzieży Polskiej 9.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!