Protokół z Posiedzenia Zarządu Osiedla Zdroje w dniu 12 maja 2020 roku