Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w 2019 roku