Uchwała Zarządu Rady Osiedla Zdroje w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki gruntu nr 105 przy ul Hubalczyków 30 w Szczecinie