Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
51/22 16/05/2022 Uchwała Rady Osiedla Zdroje z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zorganizowania występu Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie podczas festynu zorganizowanego dla mieszkańców Osiedla Zdroje 19/05/2022
45/21 27/12/2021 Uchwała Rady Osiedla Zdroje z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Osiedla Zdroje na 2022 rok 08/01/2022
19/Z/2020 12/05/2020 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje 13/05/2020
63/Z/22 30/05/2022 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie wydzierżawienia gruntu, położonego w Szczecinie przy ulicy Walecznych 80 – część działki nr 34/8 z obrębu 4045. 31/05/2022
41/Z/21 14/06/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie dzierżawy gruntu przy ul.Cedrowej, działka nr 8/5, obręb 4162 21/06/2021
49/Z/21 20/12/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo - finansowego Osiedla Zdroje na 2022 rok 20/12/2021
27/Z/20 07/12/2020 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego Osiedla Zdroje na 2021 rok 15/12/2020
50/Z/21 10/01/2022 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Osiedla Zdroje na 2021 rok 12/01/2022
20/Z/20 01/06/2020 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w Szczecinie, w rejonie ul. Senatoryjnej 02/06/2020
44/Z/21 04/10/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów gminnych, położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Trygława, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 78/10 i 73/11 z obrębu 4189 10/10/2021