Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
24/19 18/11/2019 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wyboru Zarządu Rady Osiedla Zdroje 24/11/2019
38/20 02/03/2020 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wycinki i pielęgnacyjnych cięć koron drzew na terenie Osiedla Zdroje 03/03/2020
49/22 14/02/2022 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wydania opinii dla projektowanych rozwiązań układu drogowego, który realizowany będzie w ramach zadania "Przebudowa ulic Żołędziowa i Zakątek na osiedlu Zdroje w Szczecinie." 14/02/2022
53/22 16/08/2022 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wydania opinii dotyczącej opracowania projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pod nazwą "Rozbudowa parkingu i pętli tramwajowo-autobusowej Turkusowa w Szczecinie" 19/08/2022
23/Z/20 31/08/2020 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Szczecinie, w rejonie ulicy Kopalnianej, działka nr 120/10 02/09/2020
2/19 04/06/2019 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wykorzystania środków Komisji Inicjatyw Społecznych w 2019 14/06/2019
14/19 30/09/2019 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wykorzystania środków Komisji Inicjatyw Społecznych z tzw. "małej dotacji" w roku 2019 03/11/2019
47/22 17/01/2022 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie projektu planu zagospodarowania przestrzennego,,Zdroje - Zielony Dwór " w Szczecinie 18/01/2022
43/21 27/09/2021 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zajecia stanowiska odnośnie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin 30/09/2021
19/19 04/11/2019 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zaopiniowania wniosku WZiON dot. propozycji sprzedaży gruntu gminnego, tj. części działki nr 26/6 obręb 4162 – rejon ul. Cedrowej. 17/11/2019